bevar 3

Tidsskrifter


NKF's fagtidsskrift og medlemsblad

BEVAR er NKF-dk's medlemsblad, som udkommer to gange årligt, henholdsvis i marts og oktober. Bladet indeholder altid formanden for NKF-dk´s leder om et højaktuelt tema, rigt illustrerede ikke-fagfællebedømte artikler om projekter fra konservatorens daglige arbejdsmark, samt annoncer og nyheder om kommende arrangementer.

Meddelelser om Konservering (MoK) er NKF´s fagtidsskrift med fagfællebedømte artikler. Artiklerne præsenterer nyeste viden om metoder til konservering, bevaring og restaurering af kunst- og kulturhistoriske genstande, samt brugen af naturvidenskabelige analyser til materialeidentifikation og dokumentation af den nordiske kulturarv.

Om BEVAR

BEVAR er NKF-dk's medlemsblad som udsendes fysisk via post til alle medlemmer af NKF-dk. Bladet indeholder altid formanden for NKF-dk´s leder om et højaktuelt tema, rigt illustrerede ikke-fagfællebedømte artikler om projekter fra konservatorens daglige arbejdsmark, portrætter, samt relevante annoncer og nyheder om kommende arrangementer.

BEVAR's redaktion består af en gruppe frivillige konservatorer, der arbejder i Danmark. Hvis du har et indlæg eller en idé til BEVAR, så kontakt venligst BEVARs redaktion. Deadlines for indlæg, artikler, annoncer osv. er henholdsvis den 1. februar og den 1. september.

Allerede udgivne numre af BEVAR kan findes nedenfor.

bevar 2

Om MOK

Meddelelser om Konservering (MoK) er Nordisk Konservatorforbunds fælles fagfællebedømte tidsskrift om
bevaring af kultur, natur og kunstneriske genstande. Tidskriftet udgives af Nordisk Konservatorforbund i
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt gøres frit tilgængelig online.

MoK’s mål er at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande og dele viden om videnskabelig forskning og
fremskridt inden for bevaringspraksis, metoder og teknikker mellem konservatorer i de nordiske lande og
internationalt. Vores redaktion består af Signe Hjerrild Smedemark (chefredaktør, Danmark), Kristiina
Kuisma (Finland), María Karen Sigurðardóttir (Island), Marie Kleivane (Norge) og Thea Winther (Sverige).

MoK er et niveau 1 tidsskrift ifølge de danske (BFI) og norske (DBH) forskningsindikatorer. Alle artikler
registreres i Abstracts for International Conservation Literature’s (AATA’s) database, som samarbejder med
Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN) og MultiLingual Bibliography
Network in Conservation of Written and Graphic Cultural Heritage (MuLiBiNe).

MoK accepterer artikler på dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk. Artiklerne må maksimalt være
7.000 ord inklusiv billedtekster, slutnoter og referencer.

Frist for indsendelse af artikler er d. 15. april hvert år.

Information om format og indsendelsesprocedurer er samlet i ’Guidelines for Authors’. Du/I er også meget
velkomne til at kontakte MoK’s redaktion på mok@nordiskkonservatorforbund.org.

NB. Et trykt MoK sendes ud til alle medlemmer af Nordisk Konservatorforbund. For at blive medlem, skifte
adresse m.m. bedes du kontakte kassereren i dit respektive land eller købe tidsskriftet via
Museumstjenesten.dk.

MOK forside uden tekst

Bulletin magasiner

MOK magasiner