bevar 3

Tidsskrifter


NKF's fagtidsskrift og medlemsblad

BEVAR er NKF-dk's medlemsblad, som udkommer to gange årligt, henholdsvis i marts og oktober. Bladet indeholder altid formanden for NKF-dk´s leder om et højaktuelt tema, rigt illustrerede ikke-fagfællebedømte artikler om projekter fra konservatorens daglige arbejdsmark, samt annoncer og nyheder om kommende arrangementer.

Meddelelser om Konservering (MoK) er NKF´s fagtidsskrift med fagfællebedømte artikler. Artiklerne præsenterer nyeste viden om metoder til konservering, bevaring og restaurering af kunst- og kulturhistoriske genstande, samt brugen af naturvidenskabelige analyser til materialeidentifikation og dokumentation af den nordiske kulturarv.

Om BEVAR

BEVAR er NKF-dk's medlemsblad som udsendes fysisk via post til alle medlemmer af NKF-dk. Bladet indeholder altid formanden for NKF-dk´s leder om et højaktuelt tema, rigt illustrerede ikke-fagfællebedømte artikler om projekter fra konservatorens daglige arbejdsmark, portrætter, samt relevante annoncer og nyheder om kommende arrangementer.

BEVAR's redaktion består af en gruppe frivillige konservatorer, der arbejder i Danmark. Hvis du har et indlæg eller en idé til BEVAR, så kontakt venligst BEVARs redaktion. Deadlines for indlæg, artikler, annoncer osv. er henholdsvis den 1. februar og den 1. september.

Allerede udgivne numre af BEVAR kan findes nedenfor.

bevar 2

Om MOK

Mok udkommer en gang om året, sædvanligvis i oktober med deadline for materialer den 15. april. MoK´s redaktion består af konservatorer fra alle de fem nordiske lande og pt. er MoK´s hovedredaktør kulturhistorisk konservator (cand. scient. cons.) Signe Hjerrild Smedemark fra Danmark. Tidsskriftets fagfællebedømte artikler registreres efterfølgende i “Abstracts for International Conservation Litterature” (AATA), der bl.a. samarbejder med den bibliografiske database BCIN samt 'The MultiLingual Bibliography Network in conservation of Written and Graphic Cultural Heritage' (MuLiBiNe).

Du kan kontakte Mok´s redaktion på MeddelelserOmKonservering@ gmail.com

Du kan finde MoKs retningslinjer for forfattere mm her: https://mok.scholasticahq.com/for-authors

MoK_Forsider

Bulletin magasiner

MOK magasiner