nkf-cover-4

NKF-netværk

NKF-NETVÆRK

NKF-dk har en række faglige netværk, du som medlem kan være en del af. De faglige netværk fokuserer på forskellige områder inden for konserveringsfaget og giver dig mulighed for at udveksle erfaringer og viden samt at diskutere specifikke emner inden for konserveringsfaget med andre medlemmer.

Alle medlemmer opfordres til at tage aktivt del i netværksarbejdet. Du kan være med i de netværk, du finder relevante for dig. Hvilke faglige netværk, der findes, revideres løbende. Her på siden, kan du læse om de eksisterende NKF-netværk. Har du spørgsmål om de enkelte netværk, kan du kontakte netværkets koordinator(er).

Netværks-aktiviteter annonceres i NKF-dk's nyhedsmails og i NKF-dk's kalender.

Besøg også facebookgrupperne under Nordisk Konservatorforbund Danmarks officielle facebookside.

NKF-Netværk for Arkæologisk Konservering

 

Kontakt koordinator for NKF-Netværk for Arkæologisk Konservering, Jannie Amsgaard Ebsen, for information om netværkets aktiviteter.

 

Koordinator:

Jannie Amsgaard Ebsen

Odense Bys Museer

Tlf.: 65514683 / 21154934

e-mail: jae@odense.dk

netvaerk-konservering

NKF-Netværk for Bemalet Træ, Møbel og Overfladebehandlinger

 

NKF-Netværk for Bemalet træ, Møbel og Overfladebehandlinger holdt et stiftende møde i den 14. september 2018.

Der var omkring 10 mødedeltagere og stemningen var god. Der var en livlig snak og en lang række forslag til emner ved de kommende møder.

Desværre er netværksgruppen p.t. uden koordinator, da netværkets stifter og tidligere koordinator, Anders Rørvig Abildgaard, har trukket sig fra opgaven. Han hjælper gerne ny koordinator i gang, så kontakt gerne Anders, hvis du kunne tænke dig at overtage koordinator-rollen.

 

Tidligere koordinator:

Anders Rørvig Abildgaard

Abildgaard konservering og snedkeri

Tlf.: 20144330

e-mail: anders@abildgaard-kons.dk

bemalet-trae

NKF-Netværk for Digital Røntgen

 

Kontakt koordinator for NKF-Netværk for Arkæologisk Konservering, Jannie Amsgaard Ebsen, for information om netværkets aktiviteter.

 

Koordinator:

Jannie Amsgaard Ebsen

Odense Bys Museer

Tlf.: 65514683 / 21154934

e-mail: jae@odense.dk

digital-roentgen

NKF-Netværk for Foto

 

Kontakt koordinator for NKF-Netværk for Foto, Lene Grinde, for information om netværkets aktiviteter.

 

Koordinator:

Lene Grinde

The Photoscope

Tlf.: 60616481

e-mail: info@thephotoscope.dk

nkf-diverse-9

NKF-Netværk for Klima, Udstilling, Magasin og Transport

 

I NKF-Netværk for KUMT har vi et særligt fokus på klimaforhold og udfordringer under udstillinger, opbevaring og transport, samt generel håndtering af kunst og kulturhistoriske genstande.

Ved netværkets møder holdes oplæg om udvalgte emner, hvor deltagerne, der kommer fra forskellige institutioner og virksomheder, selv byder ind med erfaringer og ideer til inspiration for alle.

Har du en interesse for præventiv konservering og de nævnte emner, er du velkommen til at deltage i vores møder eller tage kontakt til netværkets koordinator.

Se også netværkets facebookgruppe, hvor møder og begivenheder slås op.

 

Koordinator:

Elisabeth Gram Christensen

Møbeltransport Danmark, Fine Art Logistic

Tlf.: 39254403 / 23215213

e-mail: egc@mobel.dk

klima-udstilling

NKF-Netværk for Kommunikation og Formidling

 

I NKF-Netværk for Kommunikation og Formidling skærper vi blikket på den kommunikation, vi som konservatorer sender ud.

Vi kommunikerer gennem en lang række medier og kanaler, såvel skriftligt som mundtligt og ofte med brug af visuel kommunikation i form af billeder og video.

Som konservatorer udfærdiger vi rapporter, skriver artikler, laver opslag på sociale medier, sender e-mails samt holder foredrag, taler, giver undervisning og er i dialog med et hav af forskellige interessenter. Alt sammen kommunikation, som er med til at formidle vores faglige intentioner og viden, hvad enten vi er bevidste om det eller ej. Det er derfor relevant for alle slags konservatorer at stille skarpt på netop kommunikation og formidling, som en uomgængelig del af vores virke.

Netværket afholdt det første møde på Statens Værksteder i København i oktober 2018, hvor 7 super engagerede konservatorer opstillede en række emne-ønsker til kommende møder.

Til hvert møde udvælges et hovedemne, som vi hører et oplæg om (fra en deltager eller en ude fra) og efterfølgende diskuterer.

Et eksempel på emne er vores tilstedeværelse på sociale medier, hvor både strategi, markedsføring, teknisk viden mm. er relevant at vide mere om.

Netværket har som mål at mødes to gange om året til oplæg, dialog og udveksling af erfaringer.

Vi kommunikerer sammen gennem mails og gennem facebook, hvor du kan finde vores facebookgruppe under Nordisk Konservatorforbund Danmarks officielle side.

 

Koordinator:

Mette Krag Nørgaard

ArtCons

Tlf.: 26830767

e-mail: mette@artcons.dk

 

Medkoordinator:

Anne Trollehave

Art Keeper

Tlf.: 40536322

e-mail: anne@artkeeper.dk

nkf-diverse-9

NKF-Netværk for Maleri

 

NKF-Netværk for Maleri har ligget stille i en længere periode, men starter aktiviteter op igen efter sommerferien 2019.

Vi ønsker at samle en interessegruppe, der kan give input til en en-dags workshop om Laropal-retoucheringsfarver - vi kan udveksle erfaringer og rive pigmenter, så vi hver har mulighed for at få os en brugbar palette.

På en-dags workshoppen inviterer vi også til drøftelse om netværkets fremtidige aktiviteter; hvilke emner skal vi tage op med hvilke oplægsholdere, hvor ofte vi skal mødes fremover mm.

Kontakt netværkets koordinator, hvis du har interesse i deltagelse i en-dags workshoppen eller i netværket i det hele taget.

Besøg også vores facebookgruppe, hvor aktiviteter, møder og andre begivenheder slås op. Her er også mulighed for at drøfte relevante faglige spørgsmål med andre netværksdeltagere.

 

Koordinator:

Laura Hesel Bonde

Bevaringscenter Nord

Tlf.: 9829 2455 / 7262 9522

e-mail: lhb@bcnord.dk

 

Koordinator:

Anne Trollehave

Art Keeper

Tlf.: 40536322

e-mail: anne@artkeeper.dk

netvaerk-maleri

NKF-Netværk for Moderne Materialer og Samtidskunst

 

Kontakt én af koordinatorerne for NKF-Netværk for Moderne Materialer og Samtidskunst for information om netværkets aktiviteter.

Besøg også netværkets facebookgruppe, hvor møder, aktiviteter og begivenheder oprettes.

 

Koordinator:

Pernille Holm Mogensen

Tlf.: 61181272

e-mail: nkf.mms@gmail.com

 

Medkoordinator:

Kathrine Segel

Ph.d. studerende, KADK, Institut for Konservering

Tlf.: 29926675

e-mail: nkf.mms@gmail.com

 

Medkoordinator:

Filiz Kuvvetly

Kunstkonserveringen, Afd. Vest

Tlf.: 21657907

e-mail: nkf.mms@gmail.com

kontakt-nkf-ti

NKF-Netværk for Monumentalkunst og Traditionel Skulptur

 

Kontakt koordinator for NKF-Netværk for Monumentalkunst og Traditionel Skulptur, Camilla Ipsen, for information om netværkets aktiviteter.

Besøg også netværkets facebookgruppe, hvor møder, aktiviteter og begivenheder slås op.

 

Koordinator:

Camilla Ipsen

Nationalmuseet

Tlf.: 61335543

e-mail: camilla.ipsen@gmail.com

 

monumental-kunst

NKF-Netværk for Naturhistorie

 

Kontakt koordinator for NKF-Netværk for Naturhistorie, Maiken Ploug Riisom, for information om netværkets aktiviteter.

Besøg også netværkets facebookgruppe, hvor aktiviteter, møder og andre begivenheder slås op.

 

Koordinator:

Maiken Ploug Riisom

Medicinsk Museion

Tlf.: 31317407

e-mail: mpriisom@gmail.com

orienter-dig-nkf

NKF-Netværk for Papir

 

NKF-Netværk for Papir har eksisteret i flere år og siden 2013 har møderne været afholdt i Odense på Odense Bys Museer den første tirsdag i oktober. Mødernes varighed er fra klokken 10.15 – 15.00. Dette koncept med fast mødedato og -sted har virket optimalt, og både deltagere fra øst- og Vestdanmark er glade for dette.

Møderne indledes hver gang med en inspirationsrunde, hvor alle fortæller ca. 5 min. om egne projekter indenfor papirkonservering, materiale køb m.m., og her finder vi ofte emner til næste års møde, hvor en deltager opfordres til at holde et længere oplæg.

Vi har også eksterne oplægsholdere eller kollegaer, som bidrager med at belyse en relevant problemstilling inden for papirkonservering, magasinforhold, beretninger fra brand- og vandskader eller præventiv konservering i bred forstand.

Vi har en god og kollegial omgangsform hvor det primært går ud på at hjælpe hinanden og give såvel god og dårlige erfaringer videre.

Vi er en lille koordinationsgruppe, der samler emner fra mødet og i årets løb laver aftaler med oplægsholdere, skriver referat til Bulletin, NKF-dk's tidsskrift, og udsender dagsorden efter sommerferien.

 

Koordinator:

Christina Krüger Henningsen

Det Kgl. Bibliotek

Afdelingen for Fysisk pligtaflevering og Bevaring

Tlf.: 91324751

e-mail: cnh@kb.dk

 

Medkoordinator:

Maja Forsom Sandahl

Bevaringscenter Nord

Tlf.: 72629523

e-mail: mfs@bcnord.dk

nkf-network-group-5

NKF-Netværk for Selvstændige Konservatorer

 

NKF-Netværk for Selvstændige Konservatorer blev oprettet den 8. maj 2018 og er et netværk for helt eller delvist selvstændige konservatorer.

I netværket diskuterer vi de forhold og aspekter, der berører udfordringerne ved at være selvstændig erhvervsdrivende konservator, og deltagelse i netværket kræver fortrolighed og tavshedspligt fra dets deltagere.

Netværket er meget aktivt, dynamisk og socialt velfungerende - vi afholder netværksmøder, sommerfester, julefrokoster og også gerne fredagsbarer.

Udover faglig sparring og networking har vi haft følgende emner oppe at vende: Forsikringsvilkår, betingelser ved tilbudsgivning, virksomheds- og selskabsformer, GDPR-ansvar for selvstændige mm.

Netværkets deltagere er dedikerede, og der er stort fremmøde til netværksmøderne samt til de mere socialt orienterede arrangementer.

Kontakt netværkets koordinator for deltagelse - find og søg om optagelse i netværkets facebookgruppe under facebook-siden Nordisk Konservatorforbund Danmark.

 

Koordinator:

Anders Rørvig Abildgaard

Abildgaard konservering og snedkeri

Tlf.: 20144330

e-mail: anders@abildgaard-kons.dk

selvstaendige-konservator

NKF-Netværk for Tekstil

 

Kontakt koordinator for NKF-Netværk for Tekstil, Anna Mimmi Kristina Sparr, for information om netværkets aktiviteter.

Besøg også netværkets facebookgruppe, hvor aktiviteter, møder og andre begivenheder slås op.

 

Koordinator:

Anna Mimmi Kristina Sparr

Kongernes Samling

Tlf.: 33186059

e-mail: ams@kosa.dk

orienter-dig-nkf

NKF-Netværk for Vanddrukne Materialer

 

Kontakt koordinator for NKF-Netværk for Vanddrukne Materialer, Nanna Bjerregaard Pedersen, for information om netværkets aktiviteter.

 

Koordinator:

Nanna Bjerregaard Pedersen

Det Kongelige Akademi, Institut for Konservering

Tlf.: 41701948

e-mail: nbje@kglakademi.dk

vandrukne-materialer

NKF-netværk for Konservatorernes SARA-Erfa-gruppe

Netværket er for alle konservatorer o.l., der vil eller skal bruge SARA som værktøj til at registrere konserverings- og tilstands-oplysninger om museernes genstande.

Koordinatorgruppen har arbejdet sammen med SLKS og Axiell om at give konserveringsdatabasen i SARA en ny udformning, der bedre kan opfylde vores behov, når vi skal oprette konserverings-, tilstands- eller analyserapporter.

I netværket vil vi dele erfaringer og know-how fra den konserveringsfaglige anvendelse af SARA, og netværket kan vi bruge som en base til at samle op på nødvendige rettelser eller  ønsker til optimering af SARAs konserveringsdel.

 

SARA er Slots- og Kulturstyrelsens system til de danske museers registrering og formidling af deres samlinger. Alle statslige og statsanerkendte museer under Kulturministeriet er forpligtet til at indberette oplysninger om deres samlinger i systemet.

 

 

Koordinatorer:

Dorte Gramtorp

Odense Bys Museer

T: 6551 4680
M: 2090 1324

dgr@odense.dk

 

Pia Christensson

Arbejdermuseet

T: 45 33 93 25 75

pch@arbejdermuseet.dk

 

Carsten Korthauer

Museum Østjylland

T: 87122600

M: 20580129

ck@museumoj.dk

nyhedsbrev-forside-1