medlemskab-nkf

Medlemskab

Bliv medlem af NKF

Som medlem af NKF opnår du en række fordele, som du kan læse mere om her på siden.

Ønsker du at blive medlem, kan du ansøge om medlemskab ved at udfylde ansøgningsskemaet her under. Dokumenter vedrørende din uddannelse skal vedhæftes som pdf-filer. 

Det er vigtigt, at du vedhæfter oplysninger om din uddannelse og/eller evt. beskæftigelse, da disse forhold er afgørende for, hvilken type medlemskab du kan opnå. Læs mere om medlemstyper neden for, inden du sender ansøgningen.

 

Ansøg om medlemskab

Loading...

NKF's medlemskategorier

 

Ordinært medlemskab

For at blive ordinært medlem skal du som minimum have en 3-årig uddannelse fra Konservator­skolen ved KADK, Institut for Konservering, eller en tilsvarende anerkendt konserveringsrelateret uddannelses­institution. 

Har du yderligere 2 års konserverings­uddannelse (en kandidatgrad) kan du ud over ordinært medlemskab få E.C.C.O.-medlemskab.

Har du ikke en konserveringsfaglig uddannelse, men en udpræget faglig relation til konservatorfaget, kan du på baggrund af en vurdering af din indsats og erfaring ekstraordinært optages som ordinært medlem.

 

Støttemedlemskab

Du har også mulighed for at ansøge om støttemedlemskab. Som støttemedlemmer optages konservatorer under uddannelse, medhjælpere, museumsfolk og andre interesserede i konserveringsspørgsmål. Institutioner kan også søge om støttemedlemskab.

Med et støttemedlemskab har du ret til deltagelse i NKF's arrangementer og til deltagelse i generalforsamlingen med taleret, men ikke med stemmeret, som ordinære medlemmer.

 

Læs mere indgående om medlemskategorier og optagelse på siden Om NKF under vedtægter.

medlemskategorier-nkf

Medlemsfordele

 

Som NKF-medlem får du følgende fordele:

 

  • Mulighed for at deltage gratis i NKF-arrangementer, hvor ikke-medlemmer skal betale

 

  • To fagtidskrifter tilsendt - NKF-dk's fagblad, Bulletin, samt det fællesnordiske fagtidsskrift, MoK

 

  • Mulighed for deltagelse i de mange NKF-netværk, hvor medlemmer udveksler erfaringer og opdaterer sig på ny viden

 

  • Mulighed for at optages på Konservatorlisten - listen, der gør dig søgbar her på NKF-dk's hjemmeside, således at andre let kan finde dig og se dit faglige virke
nkf-diverse-2