medlemskab-nkf

Medlemskab

Bliv medlem af NKF

Som medlem af NKF opnår du en række fordele, som du kan læse mere om her på siden.

Ønsker du at blive medlem, kan du ansøge om medlemskab ved at udfylde ansøgningsskemaet her under. Dokumenter vedrørende din uddannelse skal vedhæftes som pdf-filer.

Det er vigtigt, at du vedhæfter oplysninger om din uddannelse og/eller evt. beskæftigelse, da disse forhold er afgørende for, hvilken type medlemskab du kan opnå. Læs mere om medlemstyper neden for, inden du sender ansøgningen.

Vi har i øjeblikket en fejl på siden der gør at du ikke får en bekræftelse om ansøgning. Du har ansøgt, når du trykker tilmeld, selvom du ikke får en bekræftelse.

 

Ansøg om medlemskab

Loading...

NKF's medlemskategorier

 

Ordinært medlemskab

Ord. medlemskab I: For at blive ordinært medlem skal du som minimum have en 3-årig uddannelse fra Det Kongelige Akademi – Institut for Konservering (tidligere Konservatorskolen og KADK) eller en tilsvarende anerkendt konserveringsrelateret uddannelses­institution.

Ord. medlemskab II: Har du yderligere 2 års konserverings­uddannelse (en kandidatgrad) kan du ud over ordinært medlemskab få E.C.C.O.-medlemskab. E.C.C.O.-medlemskabet tæller med i den Europæiske sammenslutning af konservatorer, som er en organisation der arbejder for bedre standarder og kommunikation inden for kultur- og naturbevaring i Europa. Du kan læse mere om E.C.C.O. her.

Har du ikke en konserveringsfaglig uddannelse, men en udpræget faglig relation til konservatorfaget, kan du på baggrund af en vurdering af din indsats og erfaring ekstraordinært optages som ordinært medlem. Du sender din motiverede ansøgning til bestyrelsen.

 

Rabatter og gratister

Er du kandidatstuderende eller pensionist kan du få rabat på dit medlemskab. Bachelorstuderende og æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Husk at vedhæfte gyldig bevis for dit studium eller din pension til ansøgningen.

 

Støttemedlemskab

Er du ikke konservator, men er du interesseret i vores publikationer eller arrangementer, har du mulighed for at ansøge om et støttemedlemskab. Som støttemedlemmer optages f.eks. medhjælpere, museumsfolk og andre interesserede i konserveringsspørgsmål. 

Med et støttemedlemskab har du ret til deltagelse i NKF's arrangementer og til deltagelse i generalforsamlingen med taleret, men ikke med stemmeret, som ordinære medlemmer.

 

Institutionsmedlemskab

Museer, arkiver, biblioteker og øvrige institutioner, der arbejder med bevaring af kultur- og naturarv, kan ansøge om medlemskab for at støtte foreningen og modtage foreningens publikationer. Medlemskabet giver ikke stemmeret, og giver heller ikke gratis adgang til arrangementer for alle institutionens medarbejdere.

 

Læs mere indgående om medlemskategorier, -rettigheder og optagelse i vedtægterne på siden Om NKF.

medlemskategorier-nkf

Medlemsfordele

 

Som NKF-medlem får du følgende fordele:

 

  • Mulighed for at deltage gratis i NKF-arrangementer, hvor ikke-medlemmer skal betale

 

  • NKF-dk’s medlemsblad BEVAR tilsendt to gange om året, samt det fælles nordiske fagfællebedømte tidsskrift MoK en gang årligt

 

  • Mulighed for deltagelse i de mange NKF-netværk, hvor medlemmer udveksler erfaringer og opdaterer sig på ny viden

 

  • Mulighed for at optages på Konservatorlisten - listen, der gør dig søgbar her på NKF-dk's hjemmeside, således at andre let kan finde dig og se dit faglige virke
nkf-diverse-2