Bulletin

Bulletin er NKF-dk's nyhedsblad


Bladet udkommer to gange om året, i marts/april og oktober/november.

Indlæg bedes leveret som wordfiler eller skrevet direkte i en mail.
Billeder bedes leveret som separate billedfiler – tiff, jpg, ai osv.  Eller som trykklare pdf-filer

Bulletin udsendes til alle medlemmer af NKF-dk

Abonnement kan opnås ved at indmelde sig som associeret medlem eller institutionsmedlem.

Redaktør af Bulletin er Anne Marie Eriksen. Deadlines for indlæg, kommentarer, artikler osv. er d. 1. februar og d. 1. oktober og bedes stilet til den til en hver tid siddende redaktør.

 


Bulletin 2017#2

BULLETIN 2017#2

Indhold:

Leder: Bevaring som kriterium for fremtidig fordeling af statstilskud?
Kursus referat: Understanding Leather - from Tannery to collection
Tema om konservatorer i andre roller: konservator med lille k
Indtryk fra ICOM-CC konferencen
Ei blot til Lyst - Istandsættelsen af Gamle Scenes ni muser
Referat af NKF-dks generalforsamling
Referat af NKF-dks Ektraordinær generalforsamling
Compoboard - tanker fra en malerikonservators forundringsarkiv
Typeeksemplarer - de naturhistoriske skatte
Nekrolog: mindeord om Arne Bäck
Konsolidering af prøvemateriale in situ
Abstracts fra Konservatorskolen
Bakteriel cellulose - nyt konserveringsmiddel til vanddrunkket træ?
Konservatorer i felten: Fresko i stort format på Færørerne
Farvel til Københavns farvehandel
Kunstkonserveringen afd. Vest flytter til Silkeborg
Nyt ph.d. projekt skal sikre ren luft i lavenergimagasiner
Oversigt: NKF-dks emnegrupper


DOWNLOAD PDF: 6MB