Bulletin

Bulletin er NKF-dk's nyhedsblad


Bladet udkommer to gange om året, i marts/april og oktober/november.

Indlæg bedes leveret som wordfiler eller skrevet direkte i en mail.
Billeder bedes leveret som separate billedfiler – tiff, jpg, ai osv.  Eller som trykklare pdf-filer

Bulletin udsendes til alle medlemmer af NKF-dk

Abonnement kan opnås ved at indmelde sig som associeret medlem eller institutionsmedlem.

Redaktør af Bulletin er Anne Marie Eriksen. Deadlines for indlæg, kommentarer, artikler osv. er d. 1. februar og d. 1. oktober og bedes stilet til den til en hver tid siddende redaktør.

 


Bulletin 2017#1

BULLETIN 2017#1

Indhold:

Leder: Hvad vil vi med NKF-dk?
Nyt fra NKF-dk: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Nyt fra Bulletin: Nye redaktionsmedlemmer søges!
Referat: Museernes samlingsvaretagelse
NKF-dk’s Høringssvar
Tema om formidling: Konservering på Instagram
Tema om formidling: 206.000 kigger med når jeg formidler
Bibliotekslukningen i Amaliegade
Konservatorens rolle på museet
Referat: Papir emnegruppemøde
Referat: Museernes samlingsberedskab 25
Når dagslyset bliver slukket
Gramhavets liv kan stadig ses
Referat: Vanddrukne materialer emnegruppemøde 32
Serie: Før og efter konservering
Nyt fra KEP
Konservatorer i felten: Felttur til Sharga Gobi, Mongoliet
Konservatorer med ph.d.: Vednedbrydende svampe
Abstracts fra Konservatorskolen
Nekrolog: Karl Søndergaard
Tips & Tricks: Materialer fra feltkonservatorens arbejdsmark
TV-optagelser: At skabe et troværdigt historisk miljø på TV
Brumleby Museum
Oversigt: NKF-dks emnegrupper


DOWNLOAD PDF: 4MB