BULLETIN 2017#2

BULLETIN 2017#2

 • Leder: Bevaring som kriterium for fremtidig fordeling af statstilskud?
 • Kursus referat: Understanding Leather – from Tannery to collection
 • Tema om konservatorer i andre roller: konservator med lille k
 • Indtryk fra ICOM-CC konferencen
 • Ei blot til Lyst – Istandsættelsen af Gamle Scenes ni muser
 • Referat af NKF-dks generalforsamling
 • Referat af NKF-dks Ektraordinær generalforsamling
 • Compoboard – tanker fra en malerikonservators forundringsarkiv
 • Typeeksemplarer – de naturhistoriske skatte
 • Nekrolog: mindeord om Arne Bäck
 • Konsolidering af prøvemateriale in situ
 • Abstracts fra Konservatorskolen
 • Bakteriel cellulose – nyt konserveringsmiddel til vanddrunkket træ?
 • Konservatorer i felten: Fresko i stort format på Færørerne
 • Farvel til Københavns farvehandel
 • Kunstkonserveringen afd. Vest flytter til Silkeborg
 • Nyt ph.d. projekt skal sikre ren luft i lavenergimagasiner
 • Oversigt: NKF-dks emnegrupper