Medlem af Nordisk Konservatorforbund Danmark

Det er en god idé at blive medlem af Nordisk Konservatorforbund Danmark, hvis du ønsker at støtte op om, at vores kulturarv konserveres og bevares på den mest fagkyndige og professionelle måde. Derudover bidrager du til at fremme arbejdet med at;

  • Styrke og synliggøre konservatorprofessionen både lokalt, nationalt og internationalt.
  • Etablere, udvikle og pleje professionelle og vidensdelende netværk, samt sociale fællesskaber med andre kollegaer fra Danmark og Norden.
  • Skabe en stærkere stemme i forhold til aktuelle bevarings- og kulturarvspolitiske emner.
  • Udvikle fagets arbejdsmetoder og professions profil, både videnskabeligt og håndværksmæssigt.

Hvordan bliver jeg medlem?

Alle kan blive støttemedlemmer af NKF-dk. Du skal dog have en relevant konservatoruddannelse* eller arbejde professionelt med konservering og bevaring af kulturarv inden for en beslægtet profession for at kunne blive ordinært medlem med stemmeret.

For at bliver medlem af NKF-dk sendes udfyldt ansøgningsskema samt uddannelses-diplom og evt. pensionist/studie-bevis til: optag@nkf-dk.dk
Ansøgningen kan ske når som helst.

Tilmeldingsblanket (Word): Download

Tilmeldingsblanket (PDF): Download

Adresseændringer

Medlemmer af NKF-dk er selv ansvarlige for at opdatere deres personlige oplysninger om navn, postadresse, email-adresse mm. Ændringer kan let foretages ved at trykke på ikonet log ind i øverste højre hjørne på denne hjemmeside. Du logger blot på med dit tilsendte password og kodeord. Kontakt os for hjælp