Netværksmøde: Papir

Netværksmøde: Papir

Velkommen til NKF-dk's årlige PAPIRNETVÆRKSMØDE


Mødested og tid:
Tirsdag den 6.10.2020 kl. 10:15-15:00
Kirkesalen på Møntergården, Odense Bys Museer

Dagsorden:
1. Kaffe og velkomst samt valg af referent
2. Inspirationsrunde, hvor alle fortæller ca. 5 min. om egne projekter inden for konservering, materialekøb m.m. – der er frit slag!
3. Specialestuderende fremlægger og vi kommer alle med kommentarer; Sarah Maj Kaihøj Siewartz Nielsen; Montering af moderne papir Sille Juline Høgly Petersen; Polaroidfotografier; nedbrydning, opbevaring og udstilling med henblik på at udarbejde guidelines til museer og samlinger. Mette Marie Reggelsen; ?Skægkræ på danske museer?
4. FROKOST Mette Pallesen; \'Hydrolytisk nedbrydning af papir – en undersøgelse af papirs masseændring under hydrolytisk nedbrydning med dynamic vapour sorption\'
5. Næste års møde – valg af koordinatorgruppe
6. Evt.

Pris:
Det er gratis for NKf-dk's medlemmer at deltage, inklusiv frokost. Denne består af smørrebrød eller sandwich. Oplys venligst ved tilmelding om der er allergier, der skal tages højde for.

Tilmelding:
Skal ske til Christina Krüger Henningsen på mail: cnh@kb.dk senest torsdag den 24. september 2020. Der er kun plads til 16 deltagere, som går efter princippet "først til mølle". Det plejer at være en rigtig god og givtig dag, og vi glæder os meget til at se mange kollegaer i Odense!

COVID-19 information: Vi ønsker at gennemføre et fysisk møde og Kirkesalen i Odense kan rumme 16 personer, så der kan holdes afstand. Såfremt situationen ændrer sig, kan vi være nødsaget til at aflyse den 29.9.2020. Køb derfor eventuelt en "Orange fri"-billet, der kan refunderes, hvis du kommer med tog.

Med venlig hilsen Koordineringsgruppen: Grylle Beck Carstensen (gryca@odense.dk), Lea Cecilie Bennedsen (lea.c.bennedsen@posteo.net) Christina Krüger Henningsen (cnh@kb.dk) og Maja Forsom Sandahl (mfs@konsvejle.dk)

Dato:  06. oktober 2020 kl. 10:15 – 15:00

Standard: 0,00,-

Kontaktoplysninger:

Christina Krüger Henningsenfru_Henningsen@hotmail.com
Tilmeld