Vibrationspåverkan kulturhistoriska byggnader och föremål

Målet med seminariet är att ge vidgade perspektiv på vibrationspåverkan, besiktning/mätning och förhållandet till kulturhistoriskt värde ? samt inspirera till hur ett byggprojekt eller museum effektivt kan hantera de osäkerhetsfaktorer som råder för historiska material. Kulturhistoriska byggnader moderniseras och underhålls, stadsbilden som de är en del av förtätas och infrastruktur utvecklas. Vibrationers påverkan på kulturmiljöer och föremål har aktualiserats under de senaste åren, och till följd av detta genomförs vid byggprojekt omfattande besiktningar och mätningar för att kontrollera vibrationspåverkan. Arbetssätt som på ett tidseffektivt och objektivt sätt fastställer de effekter av påverkan på material är runt om i Europa under utveckling. Eftermiddagen utgår från frågeställningen: Hur uppnår besiktning, riskanalys och mätning den grad av evidens, tidseffektivitet och transparens som är önskvärt i ett byggprojekt där kulturhistoriska objekt ingår? Detta seminarium vänder sig till projektledare inom bygg- och infrastrukturprojekt, förvaltare av kulturhistoriska byggnader liksom antikvarier, konservatorer för museisamlingar och offentlig konst. Tillfället ska ge deltagare som inte har omfattande erfarenhet av kulturhistoriska material och vibrationer, verktyg för att ta beslut kring omfattningen av besiktning, riskvärdering och mätning. Under en eftermiddag belyser vi vad begreppet kulturhistoriskt värde kan bestå i, och hur det relaterar till vibrationspåverkan, materialitet visuell besiktning och mätning av materials inre stabilitet. Vi tar del av fallstudier kring vad besiktningens fallgropar kan utgöras av. Seminariet går igenom hur nuvarande besiktningsmetoder av kulturhistoriska föremål/byggnader förhåller sig till besiktningssätt baserat på bildanalys genom maskinellt seende och artificiell intelligens. Eftermiddagen avslutas med en reflekterande utblick kring tidseffektivitet och objektivitet vid vibrationsbesiktningar och för svensk kontext nya kontrollmetoder som används för detta i andra länder. Anmälan Deltagaravgiften är 1250 kr exkl. moms och extern bokningsavgift. Sista dag för anmälan är 14 januari 2020. Kursen har utrymme för max 15 deltagare. Anmälan görs enbart via denna länk: https://www.eventbrite.com/e/seminarium-vibrationspaverkan-kulturhistoriska-byggnader-och-foremal-biljetter-84523513103 Anmälan är registrerad när kursavgiften är betald. Observera att avanmälan med återbetalning av avgift tyvärr inte är möjlig. Det går vid förhinder att överlåta anmälan/biljett till någon annan. https://www.eventbrite.com/e/seminarium-vibrationspaverkan-kulturhistoriska-byggnader-och-foremal-biljetter-84523513103

Dato:  23. januar 2020 kl. 16:29

Sted: Stockholm