Generalforsamling 2024

På vegne af bestyrelsen i Nordisk Konservatorforbund Danmark inviteres du til generalforsamling d. 19. april 2024 kl. 16.00-17.30. 

Arrangementet foregår på Det Kgl. Akademi – Konservering, Esplanden 34, opgang C (det store auditorium), 1263 København K, hvor vi afholder generalforsamling og efterfølgende mødes til en hyggelig netværksmiddag.

Hvis du er forhindret i at komme til København, kan du også deltage via Zoom. Se mere om tilmelding nedenfor.

Deadline for tilmelding er d. 12. april.

 
16.00 – 16.30 ANKOMST

16.30 – 17.30 GENERALFORSAMLING

På årets generalforsamling vil bestyrelsen berette om året der gik, medlemsarrangementer, foreningens økonomi, nyt fra MoK og BEVAR samt arbejdet i hovedforbundet og i E.C.C.O.

Vedhæftet i denne mail finder du dagsorden for generalforsamlingen og foreningens vedtægter. Regnskabet for 2023 vil blive eftersendt i den kommende uge (Uge 13).

Bemærk at det i hht. foreningens vedtægter kun er medlemmer af typen Ord. I og Ord. II, kandidatstuderende, pensionister og æresmedlemmer, der kan stemme til generalforsamlingen.

Bestyrelsen søger et nye bestyrelsesmedlemmer, som vil varetage E.C.C.O samarbejdet og kassererposten. Er det noget for dig, eller vil du gerne høre mere om posterne inden du stiller op? Så skriv til bestyrelsen@nkf-dk.dk
 
18.00 – 20.15 – NETVÆRKSMIDDAG

Netværksmiddagen foregår på Vespa i Store Kongensgade 90, 1264 København.


På Vespa får vi serveret et udvalg af restaurantens antipasti samt kokkens valg af secondi til deling ved bordet og slutter af med en dessert (323 kr pr. person inkl vand m/u brus). Dertil tilkøb af drikkevarer.

Se menuen på Vespas hjemmeside: https://cofoco.dk/vespa/#menu 

Menu og drikkevarer til middagen skal forudbestilles ved tilmelding og forudbetales.

Vi håber mange vil deltage, så vi kan få hilst på kolleger på tværs af både geografi og fagspecialer!
 
PRAKTISK

Sådan tilmelder du dig
Du skal tilmelde dig generalforsamlingen, både hvis du ønsker at deltage fysisk eller over Zoom.
Tilmelding foregår kun via medlemsportalen:
Du logger ind på din profil på medlemsportalen via NKF-dk's hjemmeside: www.nkf-dk.dk
Klik på "log ind" i øverste højre hjørne ("log ind"). Klik herefter på "min konto" i samme hjørne.
Når du er inde på din konto, skal du gå ind under fanebladet "arrangementer" og derefter klikke på arrangementet "Generalforsamling 2024", hvor du kan vælge at tilmelde dig enten ved fysisk deltagelse eller over Zoom.

Har du problemer med at logge ind på medlemsportalen, bedes du kontakte webmaster@nkf-dk.dk

Deadline for tilmelding
Pga. hensyn til indkøb og bordbestilling til netværksmiddagen, skal vi have din tilmelding senest d. 12. april.

Opstilling til bestyrelsen, forslag til dagsorden og online afstemning
Indkommende forslag og opstilling til bestyrelsen kan indberettes via mail til bestyrelsen@nkf-dk.dk eller ved din tilmelding online, senest d. 12. april (jf. vedtægterne: 14 dage før generalforsamlingen).Vi glæder os til at se dig!

Bestyrelsen i Nordisk Konservatorforbund
 
Dagsorden for generalforsamling

Velkomst og valg af dirigent + referent

1. Formandens beretning for det forløbne år

2. Regnskabsaflæggelse og budget

3. Indkommende forslag fra bestyrelse eller medlemmer
– Bestyrelsens forslag: Studenterrepræsentant fra Institut for Konservering i bestyrelsen.

4. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus én eller flere suppleanter (jf. § 4)

5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant

6. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside

7. Orientering om E.C.C.O.

8. Eventuelt


Generalforsamlingen er indkaldt via mail i henhold til foreningens vedtægternes § 7 "Ordinær
generalforsamling", stk. 3.

Foreningens vedtæger m.m. kan findes  på foreningens hjemmeside (www.nkf-dk.dk) og på medlem.nkf-dk.dk


Dato:  19. april 2024 kl. 16:00 – 17:30

Sted: Det Kgl. Akademi – Konservering

Adresse: Esplanaden 34 C, 1263 København K

Deltager fysisk på Det Kgl. Akademi – Konservering: 0,00,-

Deltager over Zoom: 0,00,-