Netværksmøde: Moderne materialer og samtidskunst

Netværksmøde: Moderne materialer og samtidskunst

Møde og seminar i NKF-Netværk for Moderne Materialer og Samtidskunst

Konserveringscenter Vejle inviterer til møde og seminar i netværket for Moderne Materialer og Samtidskunst. Dagen har særlig fokus på præventiv bevaring af problematiske plasttyper som cellulosenitrat, celluloseacetat og PVC. Selvom seminaret primært retter sig mod konservatorer, er andre, der har med samlingsvaretagelse at gøre, meget velkomne.
Alle deltagere opfordres til at dele ud af sine erfaringer. Skulle du få lyst til at holde et oplæg indenfor dagens emne, bedes du skrive til Clara Bratt Lauridsen (cbl@konsvejle.dk).

Foreløbigt program

09.30-10.00 Ankomst. Kaffe og morgenbrød
10.00-10.30 Velkomst og præsentation af Konserveringscenter Vejle ved Lise Ræder Knudsen
10.30-12.00 Rundvisning på Konserveringscenter Vejle og tilhørende magasiner ved Clara Bratt Lauridsen. Med ekstra fokus på forskellige plasttyper i VejleMuseernes og MARK – Museet for en ny Danmarkshistories samlinger: nedbrydningsfænomener og udfordringer. Deltagerne vil blive præsenteret for flere forskellige plastgenstande og lære karakteristika at kende som typiske nedbrydningsfænomener, lugt, overfladekarakteristika mm.
12.00-12.30 Frokost
12.30-13.30 Clara Bratt Lauridsen fortæller om projektet ”Præventiv bevaring af Plastmaterialer” med udgangspunkt i genstande med eller af plast i samlingerne fra VejleMuseerne og MARK – Museet for en ny Danmarkshistorie. Der vil være særlig fokus på erfaringer med brug af pH indikatorer til at opspore afdampning af syrer fra genstande af cellulosenitrat og celluloseacetat. Derudover præsenteres en case omkring opbevaring af en usædvanlig stor genstand med flere dele af PVC. Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsens pulje til samlingsvaretagelse.
13.30-15.00 Kaffepause med kaffe og kage samt faglig inspirationsrunde og diskussion. Deltagerne har mulighed for at fortælle om aktuelle opgaver/ problemstillinger. Herudover aftales emne, sted og dato for næste møde.

Tilmelding: Tilmelding sker via NKF-dk's medlemsportal. Du logger ind via "log in" på www.nkf-dk.dk i øverste højre hjørne. Herefter går du ind under "min konto" (i samme hjørne) og finder fanen "arrangementer", hvor du kan tilmelde dig netværksmødet. Vær opmærksom på at der i bekræftelsen er vedhæftet en faktura med deltagergebyret, som skal betales i henhold til dato påskrevet denne.
Ikke-medlemmer tilmelder sig ved at skrive en mail til netvaerk@nkf-dk.dk med information om navn på deltager(e), e-mail og forhold ift. kost (allergi osv.).
Sidste frist for tilmelding er 22. februar 2023.


Transport: 
Skriv til os, hvis du har ekstra plads i din bil eller hvis du har brug for samkørselsmulighed fra Vejle Station. Så sørger Clara for at være behjælpelig med at koordinere transporten. 

Vi håber, at mange vil komme! 

Mange hilsner fraClara Lauridsen
cbl@konsvejle.dk

Cornelius Gydelund Møller
como2121@edu.kglakademi.dk

Pernille Holm Mogensen
Pernille.mogensen@gmail.com

Dato:  06. marts 2023 kl. 09:30 – 15:00

Sted: Konserveringscenter Vejle

Adresse: Maribovej 10, 7100 Vejle

NKF-dk medlem: 60,00,-

Ikke NKF-dk medlem: 100,00,-