Netværksmøde: Konservatorernes SARA-ERFA-netværk

Nu starter vi op for netværket Konservatorernes SARA-ERFA-netværk, og inviterer hermed alle interesserede til det første netværksmøde den 19. august i Odense.
 
Netværket er åben for alle konservatorer o.l., der vil eller skal bruge SARA som værktøj til at registrere konserverings- og tilstands-oplysninger om museernes genstande.
I netværket vil vi dele erfaringer og know-how fra den konserveringsfaglige anvendelse af SARA, og netværket kan vi bruge som en base til at samle op på nødvendige rettelser eller ønsker til optimering af SARAs konserveringsdel.
 
Ønsket fra ERFA-gruppen er, at det skal være muligt at dokumentere konserveringsmæssige vurderinger og behandlinger i overensstemmelse med konserveringsfaglige standarder i SARA, så oplysningerne knyttes direkte til de behandlede genstande.
Koordinatorgruppen har derfor arbejdet sammen med SLKS og Axiell om at give konserveringsdatabasen i SARA en ny udformning, der bedre kan opfylde vores behov, når vi skal oprette konserverings-, tilstands- eller analyserapporter.

Tilmelding sker via medlemsportalen for medlemmer af NKF-dk. Er du ikke medlem, men interesseret, er du ligeledes velkommen ved at skrive en mail til netværkskoordinator Dorte Gramtorp via dgr@odense.dk
Meld til Dorte Gramtorp per mail dgr@odense.dk , hvis du ikke kan være med den 19. august, men alligevel gerne vil deltage i netværket en anden gang. Hvis der er for få der kan med denne korte varsel, satser vi på at finde en bedre dato i løbet af efteråret.
 
Med venlig hilsen
Netværkskoordinatorerne
Tor, Pia, Carsten og Dorte

 
 

Dato:  19. august 2022 kl. 10:00 – 13:00

Sted: Odense Bys Museer, Møntergården

Adresse: Overgade 48, 5000 Odense

Medlem af NKF-dk: 0,00,-

Ikke medlem af NKF-dk: 0,00,-

Kontaktoplysninger:

Dorte Gramtorpdgr@odense.dk