Dokumenter

E.C.C.O.

E.C.C.O. PROFESSIONAL GUIDELINES

De opdaterede retningslinjer kan ses på engelsk på E.C.C.O.'s hjemmeside 

Dansk version - ikke opdateret kan downloades her.

ICOM  

ICOM's museumsetiske regler

Kan læses på ICOM-Danmarks hjemmeside på dansk

KULTURSTYRELSEN

Retningslinjer for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande

Et udvalg nedsat af Kulturstyrelsen har udarbejdet et sæt retningslinjer  som kan ses på Kulturstyrelsens hjemmeside her.  

 

UNESCO

Danmarks ratifikation af UNESCO-konventionen af 1970 

Konventionen kan læses på Kulturministeriets hjemmeside. Konventionen drejer sig omat forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.