Om foreningen

Nordisk Konservatorforbund Danmark er en interesseorganisation for konserverings- og restaureringsfagligt personale i Danmark.


Nordisk Konservatorforbund blev dannet i 1950. Da der dengang kun var få konservatorer, faldt det naturligt at organisere sig i et forbund i nordisk regi.

Der er på den baggrund dannet selvstændige foreninger/sektioner i alle fem nordiske lande, som er samlet i et forbund, der afholder nogle få fælles aktiviteter som bladet Meddelelser om konservering.

Nordisk Konservatorforbund er også koordinerende for forbundets kongresser og videreuddannelseskurser, men den egentlige planlægning og afholdelse går på skift mellem sektionerne i de enkelte lande.

NKF-dk er den danske sektion eller afdeling.

 

E.C.C.O.


Foreningen er medlem af sammenslutningen af europæiske konservator-forbund E.C.C.O.
(European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations)

Forbundsråd


Foreningen er sammen med søsterorganisationerne i de øvrige nordiske lande samlet i Nordisk Konservatorforbund - som udgiver medlemsbladet "Meddelelser om Konservering".

Forbundsrådet er foreningens øverste organ.
Forbundsrådsordførerposten går på skift landene i mellem for en tre års periode.

Den siddende forbundsrådsordfører er Tina Lindgren fra Finland.