Konserveringsværksted

ABILDGAARD Konservering & Snedkeri

ABILDGAARD Konservering og Snedkeri udfører konservering af recent træ for museer, kirker og private samt restaureringssnedkeri i bevaringsværdige bygninger.

Speciale: Møbelkonservering, møbel-instaurering, kirkeinventar, panelmaleri, klimarammer, af- og genmontering af nagelfast kunst, inventar og interiør i bevaringsværdige bygninger, projektledelse af større konserveringsentrepriser samt rådgivning om opbevaring m.m. af trægenstande.

Værksted: Ved Klosteret 6, 2100 København Ø

Mail: anders@abildgaard-kons.dk

Telefon: +4520144330

 

Akanthus Stenkonservering - bevaring af arkitekturudsmykning, rådgivning og konservering

Akanthus stenkonservering udfører opgaver knyttet til arkitektur og byrum for private, staten, kirker og kommuner. 

Speciale: Bevaring af fredede bygningers facadeudsmykning udført i natursten eller støbt materiale samt interiør bygningsudsmykning, monumenter, skulptur og kirkeinventar i sten og øvrige materialer som kunststen, bronze, gips, tegl. Der udføres registrering og tilstandvurdering, bevaringsplaner samt konservering og restaurering.


Mail: akanthus@akanthus.dk

Mobil: +45 2192 4008

Web: www.akanthus.dk

 

ArtCons v/ Mette Krag Nørgaard

ArtCons rådgiver i udstillings - og bevaringsspørgsmål og udfører konservering af kunst -og kulturhistoriske genstande på papir for museer, virksomheder og private kunder.  

Speciale: Konservering og restaurering af akvareller, grafik, tegninger, dokumenter, kort, 3 D pop-up bøger og meget mere. Digitalisering af 2 D genstande (tegning, fotografi o.lign) samt udførsel af digital retouch. 
Rådgivning i spørgsmål om opbevaring, klima og transport samt genmontering af genstande. Projektledelse ved installation af udstillinger.

Kontor og værksted: Birkevænget 8, 3060 Espergærde
Telefon: +45 26 83 07 67

Hjemmeside: www.artcons.dk
 

Bevaringscenter Fyn v/ Øhavsmuseet

Bevaringscenter Fyn varetager konserverings- og restaureringsopgaver for museer, kirker og private kunder.  

Speciale: Arkæologiske materialer, tekstiler, metal, glas, keramik, træ, læder og plast samt værker på papir og bøger.

iho@langelandkommune.dk  

www.ohavsmuseet.dk/bevaringscenter-fyn

Bevaringscenter Nord

Vi er et af landets største konserveringscentre for bevaring af kulturarv. Vi tilbyder professionel konservering, restaurering og rådgivning om bevaring for alle typer organisationer, institutioner og virksomheder samt for private kunder. Til vores faste kundegruppe hører en række statsanerkendte museer, arkiver og kirker.

Speciale: Vi arbejder med konservering og restaurering af blandt andet interiør- og brugsgenstande som møbler, malerier og bøger, arkæologiske genstande, kunstværker og designgenstande, skulpturer og monumenter, kirkeinventar og bygningsinteriører. En af vores hovedkompetencer er rådgivning om bevaringsforhold og bevaringsfaglige ydelser som f.eks. skadedyrsbekæmpelse, håndtering, pakning og transport, kurertjeneste samt assistance i forbindelse med vand- og brandskader. Vores team hos Bevaringscenter Nord består af en kompetent medarbejderstab, der har mange års erfaring inden for restaurering og konservering.

Se mere på vores hjemmeside www.bcnord.dk eller ring og hør nærmere på telefon 9829 2455
Adresse: Storemosevej 8, 9310 Vodskov.

 

Bevaring Sjælland 

Konservering for statsanerkendte museer i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt for ikke-statsanerkendte museer, arkiver, kirker, herregårde, kommuner, statslige institutioner,  forsikringsselskaber  og private.

Specialer: Præventiv konservering i forbindelse med udstillinger, magasiner, transport, pakning mm.
Nyere tid: tekstil, maleri på lærred og træ, møbler, papir, keramik og metal.
Arkæologi: Konservering af vanddrukkent organisk materiale som træ, læder, tekstil, knogle, horn og tak, samt konservering af alle metaller og optagning af præparater.

Stor erfaring inden for skadesbegrænsende arbejde ved f.eks. brand eller vandskade og efterfølgende behandling af skadede effekter. Vi har også stor erfaring indenfor beredskabsplaner, bevaringsplaner og risikovurdering.

post@besj.dk

http://aabne-samlinger.dk/bevaringsjaelland/

 

Blomsterberg & Cone – konservering af moderne og nutidskunst

Blomsterberg&Cone arbejder eksklusivt med konservering af moderne og nutidskunst.

Speciale: Vi har tilsammen mere end 30 års erfaring og arbejder med alt fra maleri og skulptur, til installationskunst og new media. Desuden har vi også erfaring med designobjekter og brugskunst. Er de ovenfor nævnte genstande en del af din samling, er det os I skal ringe til. Vi tilbyder både konservering, tilstandsvurdering af jeres kunstværker, samt rådgivning i forbindelse med opbevaring, håndtering, og transport. Vi er professionelle, diskrete og søger altid efter at finde den bedst mulige løsning som sikrer værkets værdi og integritet.

Blomsterberg&Cone er ejet og drevet af konservatorer Line Blomsterberg, M.Sc. og Louise Cone, M.Sc.

Skriv til os på mail@blomsterbergcone.com   Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Bo Kierkegaard ApS

Speciale: Bevaring af arkitektur og billedkunst.

mail@bokierkegaard.dk

www.konservering.dk

 

Elisabetta Bosetti Restauro

Elisabetta Bosetti udfører konservering og restaurering af muralmaleri, maleri på lærred og på træ i såvel moderne som traditionelle materialer.

info@elisabettabosetti.dk

www.elisabettabosetti.dk

 

Grafisk Konservering

Selvstændig konservator og fotograf.

Speciale: Bevaring, restaurering og digitalisering af arkivalier (dokumenter og fotografi m.m.). Dokumentationsfotografering af bevaringsværdigt interiør og eksteriør. Rådgivning og undervisning i bevaring, samlingshåndtering, fotografi og digitalisering.

Tlf.: 60 64 43 10

Email: nymose@grafisk-konservering.dk

Profil: dk.linkedin.com/in/nymose

 

Grafisk Konservering i Skåne/Øresund
Kathleen Mühlen Axelsson (PhD)

Företaget är verksamt i Öresundsregionen och vänder sig åt arkiv, bibliotek, museer, auktionsfirmor, antikvariat, försäkringsbolag och privata kunder.

Speciale: Konservering och restaurering av arkivalier, kartor, ritningar, grafiska tryck och annan konst på papper, pergament och böcker. Mikroskopiska analyser av pergament och läder, tillståndsbedömningar för samlingar i arkiv och magasin samt rådgivning kring hantering, förvaringsmaterial och klimat.

Mångårig erfarenhet av att arbeta för svenska och danska statliga arkiv och bibliotek.
PhD-utbildad från Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i Köpenhamn.

Verkstaden ligger 30 minuter från svenska brofästet. Företaget utför även kunduppdrag på plats i Danmark.
Välkommen att besöka följande hemsidor:


www.grafisk-konservering.se (svensk) www.graphic-conservation.com (engelsk)
Mail: info@grafisk-konservering.se (svensk) info@graphic-conservation.com (engelsk) Telefon: +46 761 892500

 

Konservatorer på Hørninggaarden

v. Ornella Maria Marin Scarpa
Vi tilbyder konservering og restaurering af freskoer, kalkmalerier, arkitektur, polykromiske genstande og sten.

www.k-p-h.com

 

Konserveringscenter Vest

Konservering og restaurering for statsanerkendte museer og private inden for områder som: Maleri, møbel, kirkeinventar, arkæologi, vanddrukkent træ, papir, bøger, fotos, glas, keramik, metal og læder. Specialer inden for bogbinding, glober og ikonmaleri. Rådgivning i bygningsbevaring, præventiv konservering, magasiner og opbevaring generelt.  

kons@konsvest.dk

www.konsvest.dk

 

Konserveringscentret i Vejle

Konservering for de statsanerkendte kulturhistoriske museer i det tidligere Vejle Amt samt for andre museer og private.

Speciale: Grafisk konservering, arkæologisk kulturhistorisk konservering, maleri, kulturhistorisk: Nyere tid og arkæologi og tekstil. Præventiv bevaring, magasiner, rådgivning vedr. sikring i fht. brand, tyveri m.v.

kons@konsv.dk

www.konsv.dk

 

Konserveringsværkstedet Kurt Nedergaard

Konserverings- og restaureringsopgaver for kirker.

Speciale: Farve- og trækonservering af kirkeinventar, maleri og skulptur. Projektledelse af konserveringsentrepriser. Rådgivning ved farveplanlægning

Telefon: 98 13 05 90 / 24 47 77 29

E-mail: kurtnedergaard@hotmail.com

 


Konserveringsværkstedet v/ malerikonservator Britt Christmas-Møller cand.scient.cons

Konserveringsværkstedet tilbyder alt fra overfladerensning til gennemgribende restaurering af maleri på lærred, træ eller lign. samt restaurering af forgyldte antikke prydrammer for private samlere, godser- og herregårdssamlinger, forsikringsselskaber, offentlige institutioner, museer, virksomheder, fonde, auktionshuse og kunsthandlere m.fl. Værkstedets arbejde er baseret på den nyeste viden og forskning. Alle opgaver udføres på højeste professionelle niveau. Absolut konkurrende dygtig tilbudsgivning med tidsforbrug og deadline udfærdiges inden endelig aftale. Værkstedets særkende er stor omhyggelighed, overholdelse af budgetter, deadlines og arbejder med konstant vægt på overholdelse af etiske retningslinjer herunder respekt for værkernes naturlige ældningspatina.

Speciale: Konservering og restaurering af ældre- samt moderne malerier, herunder nutidskunst, bemalede skulpturer m.m. Konserveringsværkstedet udfører herudover tilstandsrapporter for hele samlinger samt for enkelte kunstværker.

 

Værksted: Bredgade 25D, st., 1260 København K

Telefon: +45 40 88 91 62


Kramer Moltke Konservering og Restaurering

Speciale: møbler, kunst på papir, maleri, tekstil, bøger, rammer m.v.

mail@kramermoltke.dk

http://www.kramermoltke.dk/

 

Kunstkonserveringen - Danske museers center for bevaring og restaurering af kunst

Speciale: Ældre og moderne malerier, kunst på papir, fotografiske materialer og skulptur.

mail@kunstkonserveringen.dk

http://www.kunstkonserveringen.dk/

 

Malerikonservator v/ Karin Wegener Tams

Speciale: Oliemaleri på lærred fra 1700-tallet til i dag. 

Atelier: Søndre Landevej 47, 4791 Borre, Råbymagle, tlf.: 55815593

Privat/atelier: Tagensvej 15, 2200 København NV, tlf.: 35396504 

karin.wegener@tams.dk 


Maleri-Konserveringsværkstedet

Maleri-Konserveringsværkstedet tilbyder konservering af farvelag på træ og lærred og væg. Vi restaurerer moderne malerier og ældre kunst.

Speciale: Farvearkæologiske bygningsundersøgelser i bevaringsværdige bygninger samt konservering af historisk kirkeinventar.

www.maleri-konservering.dk

conservation@mail.dk 

 

Telefon: 47531174

 

MaleriKonservering v/ Susan Ritterband.

Speciale: maleri på lærred og træ, kunst på papir.

ritterband@malerikonservering.dk

www.malerikonservering.dk

 

Moesgaard Museums Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Speciale: Arkæologisk konservering og materialeidentifikation (Danmark og Mellemøsten). Frysetørring. Stabilisering af jer ved glødning. Digital røntgen. SEM/EDS. Montering af genstande i udstillinger. 

phm@moesgaardmusem.dk 

www.moesgaardmuseum.dk


Nationalmuseets Bevaringsafdeling

Foruden Nationalmuseets samlinger varetager Bevaringsafdelingen konserverings- og restaureringsopgaver for bl.a. andre museer, kirker, virksomheder og privatpersoner. Vi udfører ofte store opgaver, der kræver gennemtænkte helhedsløsninger, og som ofte involverer flere af vores konserveringsværksteder.  

Bygning og Inventar: Malede interiører og facader, kalkmalerier, sten, maleri på lærred, maleri på træ, bemalede genstande, møbler, skind, læder, fotografisk materiale og papir. Magasinering og Kulturhistorisk Konservering: Arkæologiske fund, metal og tekstil. Derudover rådgiver Bevaringsafdelingen om bl.a. klimarelaterede emner, opbevaring, transport og udstilling.   

cons@natmus.dk

www.natmus.dk/bevaringsafdelingen  

 

Nordisk Konservering

Nordisk Konservering er en privatejet virksomhed, der drives af uddannede konservatorer med lang erfaring inden for bevaring.

Speciale: Vi tilbyder løsninger inden for konservering og restaurering af arkitektur og kalkmaleri samt maleri og inventar og udfører opgaver for offentlige institutioner og private kunder overalt i Danmark samt i de andre nordiske lande.

raadvad@nordiskkonservering.dk 

www.nordiskkonservering.dk

 

Odense Bys Museers bevaringafdeling

Speciale: Kulturhistorisk konservering, grafisk konservering og møbelkonservering. Specialiseret inden for glødning af jern, konservering af genstande i voks og konservering af blæksyreætsede papirer.

museum@odense.dk ; dgr@odense.dk

www.museum.odense.dk

Papirkons v/ Christian Balleby Jensen

Konservering og restaurering af kunst på papir
 
Speciale: Konservering og restaurering af grafiske tryk, tegninger, bøger og fotografier. Tilstands-rapportering, klima og materialerådgivning i forbindelse med udstillinger. Gennemgang og tilstandsvurdering af større samlinger. Rensning og desinfektion af kunst med svampeskader. Digitalisering af glaspladenegativer, fotografier og analoge medier. Klimaundersøgelser og udarbejdelse af klimarapporter for magasiner og udstillingslokaler. Indramning af store formater. Udbedringer af skader på prydrammer. Kurer tjeneste ved udlån af kunstværker

 

Værksted: Kronborg 17A, 3000 Helsingør
Mobil: +45 21900485
Hjemmeside: www.papirkons.dk
 

Skagens Kunstmuseers Konserveringsværksted

Værkstedet varetager primært konservering og restaurering af Skagens Kunstmuseers egne værker, samt bevaring af kunstnerhjemmene Drachmanns Hus og Anchers Hus. Der tages i mindre omfang eksterne opgaver ind fra privatpersoner, forsikringsselskaber, samarbejdsinstitutioner, kunstnere, erhvervsliv og andre offentlige institutioner. 

Kontor og værksted: Skagens Kunstmuseer, Brøndumsvej 4, 9990 Skagen.

Telefon: +45 51166691

Mail: doag@skagenskunstmuseer.dk  

Hjemmeside: http://skagenskunstmuseer.dk/samlingen/konserveringsvaerksted/

 

SKARK konservering - Bevaring af SKulptur og ARKitektur

Udfører nænsom bevaring af skulptur og arkitektoniske detaljer samt rådgivning omkring bevaringsplaner for skulptursamlinger. For offentlige og private kunder.

Speciale: Udendørs opstillet kunst udført i sten, bronze, støbte kunstmaterialer så som beton. Desuden gipsskulpturer og bemaling på puds.


www.skark.dk
mail: evaboejenielsen@gmail.com
telefon: +45 28 29 28 88

 

Statens Museum for Kunst, Bevaringsafdelingen

Bevaringsafdelingen står for konserveringen, restaureringen og dokumenteringen af museets kunst.  

Speciale: Kunst på papir, lærred, pergament, træ og kobber. Skulpturer af eksempelvis gips, plastik og bronze. Samtidskunst sammensat af flere forskellige materialegrupper.  

www.smk.dk/udforsk-kunsten/hos-konservatoren

www.smk.dk/om-museet/kontakt-os/bevaring

Svane Keramik og Restaurering 

Keramik og pottemageri.

Speciale: Reparation og restaurering af porcelæn, stentøj og lertøj. Brugskeramik og unika. Undervisning på Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole. 

www.svanekeramik.com

www.facebook.com/svanekeramik

 

The Photoscope v/ Lene Grinde


The Photoscope udfører konservering og restaurering af fotografi for institutioner, gallerier og private kunder. Desuden afholdes der workshops og undervises i gamle fototeknikker, samt udføres analogt mørkekammerarbejde.

Speciale: Konservering og restaurering af fotografi, herunder papirpositiver, negativer, fotoalbum, opbevaring af fotosamlinger, (gen)montering, samt digitalisering og digital restaurering. Gamle fototeknikker, som fremstilling af glaspladenegativer, daguerreotypi, cyanotypipapir, saltpapir og albuminpapir.

The Photoscope

Telefon: +45 60 61 64 81