Andre links

AATA

Art and Archaeology Technical Abstracts er tilgængelig online: Abstracts of International Conservation Literature.
aata.getty.edu

Arkade

Fagportal for arkitektur, kunst og design. Omfatter også museologi og konservering. Henvisninger til liiteratur, hjemmesider, institutioner m.m.
www.arkade.dk

Det Kongelige Danske Kunstakademi - Konservatorskolen

Den danske uddannelse af konservatorer fra bachelor til ph.d.
www.kons.dk

ICOMs museumsetiske regler på dansk

icom.natmus.dk

Indoor Air Quality in Museums and Archives

Informations hjemmeside om indeklima og luftforurening i museer. Indeholder litteraturlister, links, korte tekniske artikler, billedgalleri, kongreskalender, etc.
IAQ.dk


KViC

Det Konserveringsfaglige Videncenter
www.kons.dk

The Hornemann Institute

 An international service centre in the field of cultural heritage preservation. We have developed an online-database, called hericare, which contains documentation records of conservation projects. As from spring 2003, we will offer several e-learning courses for specialists. Furthermore, we publish German and English abstracts (or more) of degree dissertations by conservators-restorers and provide information on the acquisition of literature via Internet. We also offer a commented list of links
www.hornemann-institut.de

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk

Rummer blandt mange andre faciliteter også et konserveringsværksted, udrustet med bl.a. et meget stort lavtryksbord og med udstyr til laserafrensing. Tildeling af gratis værkstedsplads til relevante projekter sker efter behandling af ansøgning. Ved behov for indkvartering i projektperioden kan der ansøges om ophold i en af de tilknyttede lejligheder.
www.svkh.dk