Kalender

21.05.2017

Ordinær generalforsamling 2017

Sømdag d. d. 21. maj 2017 kl. 11 - 16 på Museum Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur, Musicon, Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde.

RAGNAROCK åbnede d. 29. april 2016 og er et kulturhistorisk samtidsmuseum med nationalt ansvar. Med musikken som omdrejningspunkt fortæller museet historien om ungdomskulturen fra 1950erne og frem til nu. Musikken har gennem tiderne været de unges talerør og skabt grobund for politiske holdninger, teknologier, sproglige trends, medier og mode. Museet huses i en spritny bygning, designet af arkitekterne fra hollandske MVRDV og danske COBE, med ikoniske guldnitter, der glimter i solskin, og en rød løber, der leder op til indgangen.
Museet fungerer som et rummeligt kulturhus med udstillingsfaciliteter, scene, arkiv samt undervisnings- og forskningsfaciliteter. Det er blevet nomineret til flere priser: ”European Museum of the Year Award, 2017”, European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2017² og Den Danske Lyspris 2016.”

Generalforsamlingen indkaldes i henhold til vedtægternes § 6 Ordinær generalforsamling stk. 1. Generalforsamlingen er den danske afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned med en dagsorden, der minimum skal indeholde følgende punkter:
1. Formandens beretning for det forløbne år
2. Regnskabsaflæggelse og budget
3. Optagelse af ordinære og ordinær+E.C.C.O.-medlemmer
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en eller flere suppleanter (jf. § 4)
6. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
7. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside
8. Orientering om E.C.C.O.
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen byder NKF-dk på en let frokost og en øl/vand, hvorefter vi får en guidet rundtur i udstillingen. Af praktiske hensyn skal vi bede om tilmelding til arrangementet senest mandag den 1. maj 2017 på mail til jae@odense.dk.