Papir

14.09.2017

Af Christina Krüger Henningsen

Dagsorden til NKF´s årlige Papirgruppemøde 2017

Dagsorden til

NKF's Årlige Papirgruppemøde 2017

Tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 10-15 i Kirkesalen på Møntergården, Odense Bys Museer


1. Kaffe og velkomst samt valg af referent

2. Inspirationsrunde, hvor alle fortæller ca. 5 min. om egne projekter inden for konservering, materiale køb m.m. - der er frit slag!

3. Kort om planerene for det nye H. C. Andersens museum, v. Grylle Carstensen, Odense Bys Museer

4. Anoxia behandlinger, frysning og varme i forholdt til grafiske genstande, procedure m.m. i forhold til skadedyrsdesinficering. v. Maja Sandahl, Konserveringscentret i Vejle

5. FROKOST

6. Referater fra ICOM-CC - alle der har deltaget kan byde ind

7. Skjeggkræ - Sølvfiskens onde fætter, alle og kort oplæg fra Maja Sandahl

8. Næste års møde - valg af koordinatorgruppe

9. Evt.


Det er gratis for NKf's medlemmer at deltage, inklusiv frokost – denne består af smørrebrød eller forskellige sandwich – oplys venligst ved tilmelding om der er allegier der skal tages højde for.
Tilmelding skal ske til Christina Krüger Henningsen på mail: cnh@kb.dk senest tirsdag den 26. september 2017.


Det plejer at være en rigtig god og givtig dag, og vi glæder os meget til at se mange kollegaer i Odense!

Med venlig hilsen

Koordineringsgruppen,

Maja Sandahl
Christina Henningsen
Du kan ikke kommentere emnet
Du skal være logget ind for at kommentere emnet.