NKF DANMARK

Netværksgruppe for Moderne Materialer og Samtidskunst


Denne netværksgruppe er oprettet ikke alene til at sætte skub i debatten om bevaring af vores nutidige kulturarv, men også for at kvalificere konserveringsarbejdet i feltet samtidskunst. Hvis I beskæftiger jer med samtidskunst og moderne materialer, er jeres indlæg i form af iagttagelser, kommentarer og erfaringer vigtige!

Formålet med netværksgruppen


Målet er at samle de danske konservatorer og aktører, som er aktive i feltet bevaring af samtidskunst. En vigtig del af gruppens arbejde er at afholde tematiske møder eller workshops samt at bidrage med informationer til INCCA's web-site (International Network for the Conservation of Contemporary Art). Følgende er nogle generelle emner til diskussion, men bevaring af et specifikt materiale, såsom plastik, polyester, fiberglas, er også relevant - især i relation til anskaffelse af den tekniske viden, som er nødvendig for at behandle moderne materialer. 

Kontakt koordinatorerne for mere info.


 Udfordringer i bevaring af samtidskunst


  • En kompleks og forskelligartet brug af materialer.

  • En ofte ikke-entydig relation mellem materiale og betydning.

  • En ofte svært analyserbar relation til værkets kontekst.

  • Manglende tekniske informationer vedr. nye materialer.

 Holdbarhed/kvaliteten i materiale


Mange kunstnere bruger materialer som nedbrydes hurtigt.

Mange kunstnere blander mange forskellige materialer sammen. Dette skaber komplekse konstruktioner, der kan øge nedbrydningsprocesser og gøre opbevaring vanskelig.

 

Kunstnerens intentioner: Hvorfor er de vigtige?


Samtidskunst er ofte konceptuelt og/eller kontekstuelt betonet. Ofte vil et værk ikke være selvforklarende.

Materialerne har ofte en indskrevet betydning, som er specifik for den enkelte kunstner.

Ophavsret - kunstnere er beskyttet af integritetslov. Derfor bliver det vigtigt at indgå i en aktiv dialog med kunstneren, således at: kunstnerens mening og intentioner med hans/hendes kunstværk(er) bliver kendt og dokumenteret.

 

Installationskunst


Særlige dokumentationsformer er nødvendige for megen installationskunst, dvs. specielle foto-optagelser, tegninger, beskrivelser af alternativ opsætning og/eller video. Muligvis i flere varianter.

Tyveri eller nedbrudt/manglende dele - kan man erstatte dele? Hvordan sikrer man sine installationer?

Hvordan måler man en installation op?

Opbevaringsproblemetik – store værker i mange kasser.

 

Mediekunst


Hvordan burde man opbevare mediekunst / internationale standarder?

Mediekunst stiller krav til en grundige bevaringsplan, idet det kræver overvågenhed og regelmæssige kontrol samt opdatering/omformattering til nye media. Samt at logistikken er omfattende: Man skal gøre rede for mange kopier af sammen værk.


Koordinatorer

Pernille Holm Mogensen: pernille.mogensen(a)gmail.com

Filiz Kuvvetli: fk(a)kunstkonserveringen.dk

Kathrine Segel:  kathrinesegel(a)gmail.com