Netværksgruppe for Klima, Udstilling, Magasin og Transport

09.04.2013

Af Karen-Marie Henriksen

Referat af møde den 11.10.12

Tilstede; Anne Marie Christensen (Bevaringscenter Næstved), Lin Rosa Spaabæk (KUA og Arne Magneanske Institut), Elisabeth Gram Christensen (DHL), Vivi Lønborg Andersen (Arbejdermuseet), Jens Aagaard (Odense Bys Museer), Karen Esser (SMK), Pernille Højmark (Arne Magneanske Institut), Cecil Krarup Andersen (Kunstakademiets Konservatorskole og SMK), Mette Bech Kokkenborg (Kunstakademiets Konservatorskole og SMK), Lena Dahlen (Nationalmuseum Stockholm), Anne Krestina Trollehave (Fælleskonserveringen Vest), Christina Krüer Henningsen (Det Kongelige Bibliotek) Line Blomsterberg Andersen (SMK), Karen-Marie Henriksen (SMK).  

Referent; KMH 

Dagsorden;

1. Deltagerne orienterer om deres igangværende projekter.

2. Udlån, facility rapporter m.m., v./ Line Blomsterberg.

3. Softpack mikroklimarammer, v/ Mette Kokkenborg.

4. Afslutning & aftale om nyt møde.  

AD 1. Anne-Marie Christensen; Har netop afsluttet forberedelsen af en kunsttransport, et udlån til Lissabon. Lin Rosa Spaabæk; Fællesmagasin i Ugerløse med passivt klima samt klimaforsøg med bl.a luftforurening. Elisabeth Gram Christensen; Arrangerer forskellige typer af kunst transporter i ind- og udland, laver kurser og udvikler transportkasser mm. Vivi Lønborg; Museets arkiv og magasiner er flyttet fra Nørrebrogade til nye bygninger Tåstrup i løbet af sommeren. Arkivet har vundet ved flytningen til bygninger med passivt klima fra den tidligere opbevaring i bygninger med behov for affugtere i sommermånederne. Jens Aagaard; Involveret i etablering af ny udstillingsbygning med bl.a 80% luft recirkulation. Problematik omkring udstilling og magasinering af genstande der kræver divergent klima. Karen Esser; Udlånskonservator for værker på papir. Konservator på museets ”Detalje” udstilling. Deltager i konference i Oslo om flytning af kunstsamlinger. Pernille Højmark; Ingen klima- og transport relevante opgaver for tiden, men fra januar 2013 barselsvikariat som udlånsansvarlig papirkonservator på SMK. Cecil Krarup Andersen; Har nyligt været i sin ph. d. vejleder, Marion Mecklenburgs laboratorier i USA med henblik på forsøg vedr. fugtfølsomhed i SMK’s Guldaldersamling. Involveret i CATS, Center for Art Technologies and Conservation, som er en forskningsenhed under SMK, Nationalmuseet og Kunstakademiets Konservatorskole. Mette Bech Kokkenborg; Afventer forsvar af sit speciale ”Dokumentation og registrering med udgangspunkt i SMK’s rammesamling” i november. Beskæftiger sig med mikroklimarammer og særligt ”softpack” metoden. Lena Dahlen; Udvidelse af museet i Stockholm samt omlægning af kontorer og værksteder. Evakuering af samlingerne når museet lukkes i marts 2013 til 3 eksterne magasiner. Nyt museum skal stå klar i 2017. Har fundet Amerikansk Sølvfisk og efterlyser andre med samme problem. AS kendes bl. a ved at den kan leve uden mad i lang tid. Anne Krestina Trollehave; Udvikler transportrammer til individuelle behov. Ind- og udtjek af udstillinger på AROS samt museerne i Jylland. Rådgivning og kurser for museumsteknisk personale. Christina Krüer Henningsen; Har netop udført den årlige magasingennemgang. Er involveret i dvs. problematikker i forbindelse med nyt magasinbyggeri, som bliver et fællesmagasin for KB og Nationalmuseet. Line Blomsterberg Andersen; SMK; Udfører opgaver i forbindelse med udlån på SMK samt museets nypræsentation af samlingerne der blev afsluttet i foråret 2012. Karen-Marie Henriksen; Midlertidig pause som udlånsansvarlig malerikonservator. Større restaureringsopgave samt diverse små opgaver relateret til museets daglige drift.  

AD. 2. Line gennemgik SMK’ s facilitetsrapport som den ser ud på museets hjemmeside SMK\Om museet\Udlån af værker\Dokumenter til udlån\Facillitetsrapporter. Herefter diskuterede gruppen kort detajlerne i rapporten og erfaringer.

  AD. 3. Mette præsenterede de 2 typer mikroklimaramme som hun arbejder med, ”den snedkerede” og ”softpack” metoden, i ord, billeder, tekst og tegninger. Hvilke typer klimaramme der egner sig bedst til hvilken type værk blev opstillet i et let tilgængeligt + og – skema. Derefter var der en kort spørgerunde og siden delte gruppen egne erfaringer med hinanden.

AD. 4. Anne Krestina arrangerer næste møde på Fælleskonserveringen Vest i foråret 2013 og Jens kan evt. fremvise ny udstillingsbygning i Odense til efteråret 2013

Du kan ikke kommentere emnet
Du skal være logget ind for at kommentere emnet.

KOMMENTAR - Af Karen-Marie Henriksen /09.04.2013

Af en eller anden grund kommer referatet ikke med. Undersøger problemet og vender tilbage.
Karen-Marie