NKF DANMARK

Emnegruppen: Moderne materialer og samtidskunst


Denne gruppe er oprettet ikke alene til at sætte skub til debatten om bevaring af vores nutidige kulturarv, men også for at kvalificere konserveringsarbejdet i feltet samtidskunst. Hvis I beskæftiger jer med samtidskunst og moderne materialer, er jeres indlæg i form af iagttagelser, kommentarer og erfaringer vigtige!

 

Formålet med emnegruppen


Målet er at samle de danske konservatorer og aktører, som er aktive i feltet bevaring af samtidskunst. En vigtig del af gruppens arbejde er at afholde tematiske møder eller workshops samt at bidrage med informationer til INCCA's web-site (International Network for the Conservation of Contemporary Art). Følgende er nogle generelle emner til diskussion, men bevaring af et specifikt materiale, såsom plastik, polyester, fiberglas, er også relevant - især i relation til anskaffelse af den tekniske viden, som er nødvendig for at reparere moderne materialer. Præventiv konservering, transport, håndtering og udstillingsproblematik er ligeledes vigtige områder. Vi vil meget gerne have alle med, som er interesserede i feltet. Det kræver blot at du som min. er associeret medlem af NKF.

Kontakt toholderne for emnegruppen for mere info, på adressen nedenfor.


  • Udfordringer i bevaring af samtidskunst

  • En kompleks og forskelligartet brug af materialer.

  • En ofte ikke-entydig relation mellem materiale og betydning.

  • En ofte svært analyserbar relation til værkets kontekst.

  • Manglende tekniske informationer vedr. nye materialer.

 

Holdbarhed/kvaliteten i materiale


Mange kunstnere bruger materialer som nedbrydes hurtigt.

Mange kunstnere blander mange forskellige materialer sammen. Dette skaber komplekse konstruktioner, der kan øge nedbrydningsprocesser og gøre opbevaring vanskelig.

 

Kunstnerens intentioner: Hvorfor er det vigtigt?


Samtidskunst er ofte konceptuelt og/eller kontekstuelt betonet. Ofte vil et værk ikke være selvforklarende.

Materialerne har ofte en indskrevet betydning, som er specifik for den enkelte kunstner.

Ophavsret - kunstnere er beskyttet af integritetslov. Derfor bliver det vigtigt at indgå i en aktiv dialog med kunstneren, således at: kunstnerens mening og intentioner med hans/hendes kunstværk(er) bliver kendt og dokumenteret.

 

Installationskunst


Særlige dokumentationsformer er nødvendige for megen installationskunst, dvs. specielle foto-optagelser, tegninger, beskrivelser af alternativ opsætning og/eller video. Muligvis i flere varianter.

Tyveri eller nedbrudt/manglende dele - kan man erstatte dele? Hvordan sikrer man sine installationer?

Hvordan måler man en installation op?

Opbevaringsproblemetik – store værker i mange kasser.

 

Mediekunst


Hvordan burde man opbevare mediekunst / internationale standarder?

Mediekunst stiller krav til en grundige bevaringsplan, idet det kræver overvågenhed og regelmæssige kontrol samt opdatering/omformattering til nye media. Samt at logistikken er omfattende: Man skal gøre rede for mange kopier af sammen værk.

 

Kontaktpersoner


Pernille Holm Mogensen: pernille.mogensen(a)gmail.com

Filiz Kuvvetli: fk(a)kunstkonserveringen.dk

Kathrine Segel:  kathrinesegel(a)gmail.com