Maleri

13.08.2018

Af Maja Dissing Forsom Sandahl

2018: Årligt møde tirsdag d. 25. september

Dagsorden til

NKF's årlige Papirnetværksgruppemøde

Tirsdag den 25. september 2018, kl. 10-15 i Kirkesalen på Møntergården, Odense Bys Museer


1. Kaffe og velkomst samt valg af referent

2. Inspirationsrunde, hvor alle fortæller ca. 5 min. om egne projekter inden for konservering, materiale køb m.m. - der er frit slag!

3. Restaurering af anskuelsestavler v./ Lea Cecilie Bennedsen

4. FROKOST

5. Opfølgning på byggeprojektet i Odense; nedpakning og forberedelse af ny opsætning v./ Grylle Anna Beck Carstensen

6. Nedpakning og transport af samlinger, v/ Elisabeth Gram Christensen, Møbeltransport Danmark
7. Næste års møde - valg af koordinatorgruppe

8. Evt.


Det er gratis for NKf's medlemmer at deltage, inklusiv frokost – denne består af smørrebrød eller sandwich – oplys venligst ved tilmelding om der er allergier der skal tages højde for.
Tilmelding skal ske til Christina Krüger Henningsen på mail: cnh@kb.dk senest tirsdag den 18. september 2018.


Det plejer at være en rigtig god og givtig dag, og vi glæder os meget til at se mange kollegaer i Odense!

Med venlig hilsen

Koordineringsgruppen,

Maja Forsom Sandahl, Lea Cecilie Bennedsen og
Christina Krüger Henningsen
Du kan ikke kommentere emnet
Du skal være logget ind for at kommentere emnet.

KOMMENTAR - Af Maja Dissing Forsom Sandahl /13.08.2018

Bemærk! Sidste tirsdag i september!