Emnegrupper

Netværksgrupper for medlemmer i NKF-dk


Netværksgrupperne er en væsentlig del af NKF-dk's faglige arbejde.

NKF-dk's medlemmer har oprettet en række netværksgrupper, som beskæftiger sig med specifikke emner og således ikke umiddelbart retter sig mod alle foreningens medlemmer, men giver mulighed for at medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer og ideer.

Nye grupper opstår løbende, efterhånden som behovet opstår, og godkendes af bestyrelsen. Netværksgrupper kan være faste eller midlertidige. Nye netværksgrupper kan oprettes og får tildelt et område på hjemmesiden ved henvendelse til NKF-dk's bestyrelse. Mange netværksgrupper har endvidere en specifik facebookgruppe under NKF-dk's officielle side.

Alle indkaldelser til netværksgruppemøder annonceres gennem NKF-dk's mailliste og bringes om muligt i Bulletin, ligesom mødereferater også gerne vises i Bulletin.

Foreningen yder et tilskud til afholdelse af mødet på op til 1.000 kr.