Biologisk nedbrydning i museumssamlinger

Emnegruppen: Biologisk nedbrydning i museumssamlinger


Emnegruppen ”Biologisk nedbrydning” har fokus på forebyggelse og bekæmpelse af biologisk nedbrydning i museumssamlinger (IPM = Integrated Pest Management). Hensigten med emnegruppen er erfaringsudveksling mellem konservatorer, der arbejder med eller interesserer sig for emnet. Der afholdes 1-2 møder årligt med et overordnet tema, en dagsorden og et referat. Der vil være indlæg om dagens tema fra deltagerne og en ”bordet-rundt-snak”, hvor de fremmødte fortæller om egne erfaringer eller relevant litteratur. Det kan f.eks. være metoder til forebyggelse eller bekæmpelse af skadedyr og mikrobiel vækst, monitering, inspektion, dokumentation og afhjælpning. Men det kan også være brugen af biocider i museumssamlinger, de problemer det skaber for bevaring og arbejdsmiljø, og hvordan problemerne afhjælpes. Alle interesserede er meget velkomne til at gå ind i arbejdet, da alle bidrag og erfaringer er vigtige. Deltagelse giver mulighed for at møde kollegaer, diskutere faglige emner og få ny inspiration i uformelle, afslappede omgivelser. Møderne afholdes på skift hos medlemmer af emnegruppen på landets værksteder/centre/magasiner. Dette giver god mulighed for at se forskellige lokaliteter, problemstillinger og løsninger. Dagsorden for møderne udsendes til medlemmerne, via NKF’s mailingliste, publiceres på hjemmesiden og om muligt i Bulletin.

Referater fra tidligere møder kan findes under fanen: Forum

Hvis der er forslag til emner eller andre spørgsmål, så kontakt os gerne.

 

Kontakt:

Camilla Jul Bastholm
ROMU
Samling og Bevaring
Munkebro 2
4000 Roskilde

Tlf.: 46316518

Mail: camillabast@roskilde.dk

  • Qarooni, Hannah København
  • Wahlstrøm, Siri Valby
  • Lund Hansen, Mie Monumental Konservator teknikker Købenavn NV
  • Christensson, Pia konservator Malmö
EMNER SVAR INDLÆG OPRETTET