Emnegrupper

Emnegrupper for medlemmer i NKF-dk


NKF-dk's medlemmer har oprettet en række emnegrupper, som beskæftiger sig med specifikke emner og således ikke umiddelbart retter sig mod alle foreningens medlemmer, men giver mulighed for at medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer og ideer.

Nye grupper opstår løbende, efterhånden som behovet opstår – senest ”recent metal”. Emnegrupper kan være faste eller midlertidige.

Emnegrupperne er en væsentlig del af netværksarbejdet i NKF-dk.

Hver emnegrupper har et område på foreningens hjemmeside, hvor man kan se, hvem der er med, og hvad gruppen beskæftiger sig med, og hvor gruppens medlemmer kan debattere emner i gruppens forum.

Nye emnegrupper kan oprettes og får tildelt et område på hjemmesiden ved henvendelse til NKF-dk's bestyrelse.

Foreningen yder et tilskud til afholdelse af mødet på op til 1.000 kr. Emnegrupperne opfordres til at levere notitser eller beretninger til medlemsbladet Bulletin.