Emnegrupper

Emnegrupper for medlemmer i NKF-dk


Emnegrupperne er en væsentlig del af netværksarbejdet i NKF-dk.

NKF-dk's medlemmer har oprettet en række emnegrupper, som beskæftiger sig med specifikke emner og således ikke umiddelbart retter sig mod alle foreningens medlemmer, men giver mulighed for at medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer og ideer.

Nye grupper opstår løbende, efterhånden som behovet opstår, og godkendes af bestyrelsen. Emnegrupper kan være faste eller midlertidige. Nye emnegrupper kan oprettes og får tildelt et område på hjemmesiden ved henvendelse til NKF-dk's bestyrelse.

Hver emnegrupper har et område på foreningens hjemmeside, hvor man kan se, hvem der er med, og hvad gruppen beskæftiger sig med, og hvor gruppens medlemmer kan debattere emner i gruppens forum.

Alle indkaldelser til emnegruppermøder samt debatter er åbne over for deltagelse for alle medlemmer af NKF. Møder og lign. skal annonceres gennem NKF's mailliste.

 

Foreningen yder et tilskud til afholdelse af mødet på op til 1.000 kr. Emnegrupperne leverer hertil notitser eller beretninger til medlemsbladet Bulletin.