NKF DANMARK

Hvorfor er det en god ide at være medlem af Nordisk Konservator Forbund?


  • For at kunne stå sammen om, at vores kulturarv behandles på den mest kyndige og forsvarlige måde.
  • For at få et netværk, der kan være indgangen til arbejdsmarkedet.
  • For at kunne stå sammen, når faget er under pres ved f.eks. nedskæringer, udlicitering, løntryk m.m.
  • For at styrke professionen lokalt og internationalt.
  • For at kunne styrke de personlige og sociale bånd, der knyttes under uddannelsen og på arbejdspladserne

 

Hvordan bliver jeg medlem?

Alle kan blive medlem af NKF-dk (associeret), men kun konservatorer med relevant uddannelse* og lignende museumsprofessioner, der arbejder videnskabeligt med barvaring af kultur- og naturarv, kan opnå stemmeret og indflydelse som ordinære medlemmer.

Medlemmer med konservatoruddannelse kan blive ordinær- (bachelor/tekniker) eller ordinær+ECCO-medlem (kandidat), begge med stemmeret.

Ordinær og ordinær+ECCO medlemskaberne koster det samme, men kun kandidater kan blive ECCO medlem efter krav fra ECCO.

Læs mere om ECCO medlemskabet nedenfor.

* Bedømt efter ENCoREs liste over akkrediterede uddannelser i Europa. For øvrige internationale uddannelser, spørg bestyrelsen.

 

Ansøgning:

For at bliver medlem af NKF-dk sendes udfyldt ansøgningsskema samt uddannelses-diplom og evt. pensionist/studie-bevis til: optag@nkf-dk.dk

Ansøgningen kan ske når som helst.

Tilmeldingsblanket (Word): Download

Tilmeldingsblanket (Adobe Acrobat/Pdf): Download

 

Adresseændring:

Ved flytning eller ændring af mailadresse bedes dette meldes hurtigst muligt på samme adresse: optag@nkf-dk.dk

Medlemskategorier

 

Ordinært medlemskab (bac.scient. / tekniker)


Ordinære medlemmer har stemmeret og kan indvælges i bestyrelsen. For at blive ordinært medlem skal man som minimum have en tre-årig konserveringsfaglig uddannelse. Kontingentet er pt. 400 kr. årligt.

 

Ordinær+ECCO medlemskab (cand.scient)


Ordinær+ECCO medlemmer har udover, hvad der kræves som ordinært medlem, yderligere to års konserveringsfaglig uddannelse - i alt fem års uddannelse. Kontingentet er pt. 400 kr. årligt.

Hvorfor bliver jeg automatisk meldt ind som ECCO medlem som cand.scient.?

E.C.C.O. står for den europæiske sammenslutning af konservatororganisationer. Jo flere medlemmer E.C.C.O. repræsenterer fra de forskellige europæiske lande, jo stærkere står vi samlet når konservatorfaget i de forskellige medlemslande er udsat for nationale "trusler" (nedskæringer på uddannelse, institutioner mm.). E.C.C.O. kan træde til, når bl.a. NKF-dk kommer til kort i krise-sager. Derfor er dit E.C.C.O.-medlemsskab vigtigt for konservatorfaget!

E.C.C.O. optager kun konservatorer med en master/kandidat uddannelse som fulde medlemmer.

 

Associerede medlemmer (støttemedlem)


Alle der ønsker det, kan blive associeret medlem af foreningen, men har ikke stemmeret. Kontingentet er pt. 350 kr. årligt.
Et associeret medlemskab giver ret til deltagelse i NKF's arrangementer og til deltagelse i generalforsamlingen med taleret, men ikke med stemmeret.

 

Institutioner


Institutionsmedlemskab er udelukkende for institutioner og værksteder. Institutionsmedlemmer har status som associerede medlemmer. Kontingentet er pt. 550 kr. årligt.

 

Studentermedlemsskab


Bachorstuderende er gratis og kandidatstudernede betaler pt. 200 kr. årligt.

Ansøgning om studentermedlemsskab sker via den normale ansøgningsprocedure.

Husk at vedhæfte bevis for at du er under uddannelse, når du sender din ansøgning.

 

Pensionistmedlemsskab


Er for medlemmer, der pga. alder er uden for aktiv tjeneste (bestyrelsen har sat grænsen til 65 år). Ansøgning sker via normalprocedure beskrevet ovenfor. Kontingentet er pt. 200 kr. årligt.

Husk at vedhæfte bevis for pensionsmodtagelse.

 

Æresmedlemmer


Er kontingentfrie og har status som ordinære medlemmer.